Chúng mình sẽ là vợ là chồng, mãi mãi hạnh phúc bên nhau nhé.

By Unknown Updated: 03 Oct, 2017
Chúng mình sẽ là vợ là chồng, mãi mãi hạnh phúc bên nhau nhé.
Chúng mình sẽ là vợ là chồng, mãi mãi hạnh phúc bên nhau nhé.