Kiểm tra chỉ số IQ của bạn về thông tin bệnh đái tháo đường

By cuongbv.com Updated: 28 Sep, 2018

Đái tháo đường đang gia tăng nhanh chóng. Bạn hay người thân đều có khả năng mắc bệnh này. Vì vậy, việc tìm hiểu thông tin bệnh đái tháo đường luôn cần thiết.


Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số người mắc bệnh đái tháo đường đã tăng từ 108 triệu vào năm 1980 lên đến 422 triệu người vào năm 2014 chỉ trong vòng 34 năm. Điều này cho thấy bệnh đái tháo đường đang gia tăng nhanh chóng. Để biết mình có thật sự hiểu về bệnh đái tháo đường, bạn hãy thực hiện bài trắc nghiệm dưới đây.


The post Kiểm tra chỉ số IQ của bạn về thông tin bệnh đái tháo đường appeared first on Hello Bacsi.read more