Remove mi cloud mi pad mocha ok by file full – blogrom.net

By cuongbv.com Updated: 28 Sep, 2018


File fix treo logo, fix virus, unbrick cứu máy, fix các lỗi phần mềm khác…


Những điều cần phải nắm khi nạp rom:


– Tất cả các file của chúng tôi được upload lên máy chủ Google Drive .
– Những file blogrom.net đăng tải lên điều được kiểm tra thật kỹ để có file chất lượng nhất.
– File china có nhiều Ver khác nhau, các bạn phải check thật kỷ trước khi nạp rom.
– Khi nạp chúng ta cân nên backup lại rom trước khi nạp.
– File đường dùng để fix lỗi hệ thống, virut ,treo logo, xóa tài khoản google account


Link rom


The post Remove mi cloud mi pad mocha ok by file full – blogrom.net appeared first on blogr0m.net.